Haksız rekabete yol açan reklamlar!

Çok az kaldı çok yakın bir zamanda bu güzel meslek sizden kurtulacak. İdare geleneksel gözlükçülerin olacak. Çekilen belgesellerde size hatıra kalacak.
 
 
Değerli meslektaşlarım,
Gözlükçüler olarak sorunlarımızın başında haksız rekabete yol açan yazılı ve görsel basında yapılan reklamlar gelmektedir.
Uzun yıllar bu konuyla ilgili çalışmalar yaparak aslında istediğimiz düzenlemeleri gerçekleştirmek üzereyken, Birtakım engellemeler sonucunda çalışmalarımız yarım kalmıştı.
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmeliği bizim arzuladığımız şekilde yayınlansa idi, Gözlükçüler olarak haksız rekabete yol açan bu uygulama son bulacaktı. Şimdi size bunu belgeleri ile açıklayacağım.
Bilindiği üzere 09.05.2019 – Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelik hükümlerinin tatbik edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve güncel ihtiyaçların ortaya çıkması sebebi ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.
Bu taslak metinde arzulanan düzenleme Aşağıda göreceğiniz gibi Madde 15/b fıkrasında yer alan kesin hükümler taşımakta idi.
Aşağıda resimde göreceğiniz gibi 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 5. Maddesi incelendiğinde hazırlanan yönetmelik yaşanılan bu soruna kesin bir dil ile çözüm bulacak. Hiçbir yoruma da sebebiyet vermeyecek şekilde hazırlanmıştı.
Sonrasında her ne oldu ise üst makamlara bir şekilde baskı yapanlar. Geleneksel gözlükçünün menfaatleri doğrultusunda yapılan bu çalışmayı engellediler. Yönetmelik taslağını hazırlayanlara bir talimat ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmeliği içerisinde yer alan 15. maddenin çıkarılması talimatını verdiler.
Uzun çalışmalar neticesinde elde edilecek bu başarılı çalışmanın önü bir takım kişiler tarafından kesilmiş oldu. Yönetim kurulları olarak bu üzücü olay karşısında asla çaresizliğe düşmedik.
Çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Yayınlanan yönetmeliğin içerisine ilkeli kurum yöneticileri sayesinde, ‘’buradan asla birilerinin yaptığı gibi isim vermeyeceğim’’Aşağıda resimde göreceğiniz düzenlemenin yapılarak en azından geri ödeme sisteminde yer alan tıbbi cihazların reklamının yasaklanmasını sağladık.Yukarıda Belgeleri ile açıkladığım taslak yönetmelikte 15. Maddenin yazılmasına engel olanların temsilcileri Oda Birlik organlarını ele geçirmek için adaylıklarını açıkladılar. Meslektaşlarımız onların kim olduğunu çok iyi biliyorlar, buradan isim açıklamama gerek yok.
Hizmet ettikleri kişilere karşı görevini en iyi şekilde yerine getirenler içinde bulunduğumuz süreçte meslektaşların gözüne hoş görünmek için belgesel tadında videolar çekip sosyal medyada yayınlıyorlar.
Siz ancak yaşanan bu süreçlerin farkında olmayan genç meslektaşlarımızı bunlara inandırabilirsiniz.
Çok az kaldı çok yakın bir zamanda bu güzel meslek sizden kurtulacak. İdare geleneksel gözlükçülerin olacak. Çekilen belgesellerde size hatıra kalacak.
Saygılarımla,
İlker AYAZ

Bir yanıt yazın